Stalbrands

Stalbrands Kolsva AB startades 2014. Vi arbetar med import och export till och från Tanzania. Exporten innefattar andrahandsvaror av alla möjliga slag, bland annat byggmaterial, maskiner och möbler. Importen består av inredningsartiklar och hygienprodukter. Vi har ett nära samarbete med ett företag nere i Tanzania. De arbetar med att köpa in varorna vi exporterar och säljer dessa vidare till befolkningen.

Vår vision är att utveckla vårt företag till att bli framgångsrikt inom export och export och därigenom kunna bidra till nya arbetstillfällen och att förbättra arbetsvillkoren för invånarna i Tanzania. Med maskinerna vi skickar ner hoppas vi kunna starta fabriker där lokalbefolkningen ska anställas. Vi vill även öppna en skola i Tanzania för att kunna bidra till att fler får gå i skolan där. Det är viktigt för oss att de mindre privilegierade barnen och kvinnorna i samhället får den utbildning och medicinska omvårdnad som de behöver. Genom att avsätta 10 % av våra intäkter till ovan ändamål arbetar vi på att uppfylla denna dröm.